Przebieg kursu na instruktora snowboardu

jak wygląda kurs na instruktora snowboarduPierwszą częścią kursu na instruktora snowboardu jest część ogólna czyli teoria, zajmująca 100 godzin lekcyjnych. Wszystkie zajęcia w ramach tej części odbywają się na zasadzie e-learningu, co oznacza, że potrzebne materiały zostaną udostępnione na stronie internetowej. Na zakończenie tej części zostanie przeprowadzony egzamin w formie pisemnej. Możliwa jest tylko 1 poprawka, której datę wyznacza PAS. Zwolnione z części ogólnej są te osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunkach sport czy wychowanie fizyczne, zdały już egzamin pisemny w PAS z części ogólnej dotyczącej sportu albo rekreacji ruchowej, instruktorzy innych dyscyplin sportowych i specjalności, którzy posiadają legitymację państwową, a także absolwenci kursu instruktora sportu w części ogólnej.

W części ogólnej uczestnicy zapoznają się z przedmiotami podstawowymi i kierunkowymi jak fizjologia człowieka, psychologia, anatomia, metodyka wychowania fizycznego, prawo w sporcie czy emisja głosu i wiele innych. Z kolei w części specjalistycznej łączymy teorię z praktyką. Zajmuje ona 150 godzin lekcyjnych. Zajęcia w Zieleńcu obejmujące warsztaty, wykłady i ćwiczenia zajmują z kolei 80 godzin lekcyjnych. Podobnie jak w przypadku części ogólnej również część specjalistyczna zostanie zakończona egzaminem, w ramach którego można mieć jedną poprawkę, której datę ustala PAS. W trakcie pierwszego spotkania zostaną podane szczegóły dotyczące zasad zarówno uczestnictwa w zajęciach jak i nieobecności i ich odrabiania, a także wymagań egzaminacyjnych. Kursanci zobowiązani są również do pracy własnej i samodzielnego kształcenia się, w wymiarze 70 godzin lekcyjnych na realizację wyznaczonych im zadań. Wszystkie prace powinny zostać dostarczone kierownikowi kursu na pierwszych zajęciach. Może on także ustalić dodatkowe zadania już w trakcie trwania kursu.