Profesjonalne szkolenia snowboardowe

kurs na instruktora snowboarduSnowboardziści zazwyczaj nie interesują się przesadnie działaniami Polskiego związku Snowboardu i nawet nie wiedzą, że istnieje coś takiego, jak Komisja Szkolenia. Jej zadaniem jest kształcenie instruktorów, którzy w profesjonalny sposób będą przekazywali swoją wiedzę nowym adeptom sportu. Chociaż istnieje ona dopiero od kilku lat, jej dorobek jest całkiem imponujący. Jej członkowie zdołali już zatwierdzić opisy techniczne stylów jazdy i ewolucji snowboardowych, stworzyli hierarchię stopni instruktorskich i programy szkoleń oraz egzaminów. Na tej podstawie wyszkolono pierwszych demonstratorów, pomocników i instruktorów. To także tej grupie osób istnieją obecnie Licencjonowane Szkoły Snowboardu. To one organizują wszystkie kursy na stopnie PZS. Głównym wyznacznikiem współczesnego szkolenia snowboardowego są tak zwane stopnie ewolucji. Każda ewolucja, czyli styl jazdy lub jakiś konkretny element free-stylowy, został opisany przez Komisję i zakwalifikowany do jednego z trzech stopni umiejętności.

Opierając się na opisach i na stopniach umiejętności można w obiektywny sposób ocenić umiejętności danego snowboardzisty. Umiejętność jazdy na pierwszym stopniu sprawności oznacza umiejętność wykonania wszystkich ewolucji zakwalifikowanych do pierwszej grupy ewolucji. To samo odnosi się do drugiego stopnia sprawności i do najwyższego, trzeciego stopnia sprawności. Na egzaminie nie trzeba oczywiście zaprezentować absolutnej perfekcji. Dla każdego stopnia ustalony został inny próg zaliczenia, który trzeba osiągnąć dla uzyskania oceny pozytywnej.

jak zostać instruktorem snowboarduTeoretycznie stopniom sprawności odpowiadają stopnie instruktorskie, kolejno: demonstrator, pomocnik instruktora i instruktor. W praktyce istnieje konieczność posiadania pierwszego stopnia sprawności dla podejścia do egzaminu na demonstratora, drugiego dla pomocnika i trzeciego dla instruktora. W ten sposób eliminuje się z procesu egzaminacyjnego osoby nie mające odpowiednich umiejętności. Nie ma obowiązku żadnych kursów przed przystąpieniem do egzaminu, ale najczęściej takie kursy są przez aplikantów zaliczane, ponieważ ewolucje należy wykonać w zgodzie z wytycznymi opisanymi w teoretycznym ujęciu danej umiejętności. By się z nimi zapoznać i często też po prostu nauczyć, niejednokrotnie potrzebne jest przejście jakiegoś kursu. W wielu przypadkach wystarczy swojego rodzaju konsultacja, gdyż dobrze wyszkolony snowboardzista będzie potrzebował jedynie odpowiedniej demonstracji wykonanej według wymaganych zasad jazdy, by poradzić sobie potem w czasie egzaminów. Wyjątek tutaj stanowi kurs dla pomocników, ponieważ tylko w jego trakcie można przystąpić do egzaminów na trzeci stopień sprawności, więc zostanie instruktorem bez zaliczenia tego konkretnego szkolenia jest w zasadzie niemożliwe.