Kto może pójść na kurs instruktora narciarstwa

kurs na instruktora narciarstwaNa kurs instruktora narciarstwa może zgłosić się tylko osoba, która jest w stanie wylegitymować się dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez niej przynajmniej średniego wykształcenia. Konieczne jest także, by taka osoba posiadała zgodę lekarska i była ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Od wszystkich kandydatów oczekuje się odpowiedniej kondycji fizycznej oraz umiejętności jazdy na nartach na wysokim poziomie, co konkretnie oznacza posiadanie przez nich I i II stopnia umiejętności narciarskich. I stopień to sprawy bardzo podstawowe, wśród których są miedzy innymi znajomość sprzętu oraz środowiska, która pozwala na odpowiednia obsługę sprzętu i bezpieczne upadanie oraz wstawanie. Kandydat musi znać pozycję podstawową, zwroty i musi poruszać się po płaskim terenie.

Wymagana jest od niego też biegłość w podstawowych ewolucjach, takich jak chociażby jazda na skos i w linii spadu stoku. II stopień to już bardziej złożone umiejętności, wśród których można wymienić jazdę po zróżnicowanym terenie i podstawy jazdy alpejskiej. Umiejętności można zdobyć we własnym zakresie lub na kursach PZN. Po ukończeniu kursu i pozytywnym złożeniu egzaminu, instruktor narciarski otrzymuje certyfikat i licencję odpowiedniej specjalizacji. Może od tego momentu pracować na terenie całej UE jako instruktor i nawet założyć własną szkołę narciarstwa. Licencja jest ponadto znakomitym sposobem na poszerzenie kwalifikacji nauczyciela WF.